Dla przedsiębiorcówKancelaria świadczy usługi stałej obsługi prawnej przedsiębiorstw, która pozwala prawnikom najpełniej włączyć się w proces wspierania działań prawnych Klienta, jak i świadczy usługi jednorazowe związane z konkretną sprawą. Zakres świadczonej pomocy obejmuje kompleksowe doradztwo prawne, zastępstwo przed sądami i organami administracji, przygotowywanie i opiniowanie umów, a także windykację należności. Poza obsługą już istniejących przedsiębiorstw oferuję również pomoc w tworzeniu nowych spółek.

Prawo pracy:

 • sporządzanie umów o pracę, regulaminów pracy, wynagradzania, itd.
 • sporządzanie umów o zakazie konkurencji,
 • sprawy dotyczące warunków zatrudnienia,
 • doradztwo prawne oraz przygotowywanie dokumentów dotyczących odpowiedzialności materialnej pracowników,
 • opiniowanie umów,
 • reprezentowanie w sporach sądowych,
 • kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa pracy.

Prawo administracyjne:

 • reprezentowanie Klientów przez sądami administracyjnymi oraz innymi organami administracyjnymi,
 • przygotowywanie odwołań od decyzji administracyjnych,
 • przygotowywanie wniosków, pism na potrzeby postępowania administracyjnego,
 • kompleksowe doradztwo w zakresie prawa administracyjnego.

Prawo handlowe:

 • rejestracja spółek prawa handlowego,
 • sporządzanie umów spółek,
 • sporządzanie projektów uchwał walnych zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy,
 • obsługa prawna spółek prawa handlowego.

Prawo gospodarcze:

 • rejestracja spółek,
 • bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców,
 • opracowywanie umów,
 • reprezentowanie klientów w postępowaniach gospodarczych,
 • udział w negocjacjach,
 • windykacja należności,
 • doradztwo prawne w sprawach związanych z prawem gospodarczym.

Obsługa wierzytelności:

 • windykacja polubowna,
 • windykacja sądowa,
 • windykacja egzekucyjna,
 • prowadzenie negocjacji mających na celu przygotowanie i zawarcie ugody,
 • zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowych zmierzającym do windykacji należności, w tym w postępowaniu nakazowym, upominawczym, uproszczonym oraz zwykłym,
 • zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym (skierowanie wniosku egzekucyjnego do komornika oraz dalsze prowadzenie postępowania egzekucyjnego)
 • zastępstwo w postępowaniu o wyjawienie majątku
 • doradztwo w sprawach związanych z należnościami.