Dla klientów indywidualnychZapewniam doradztwo prawne, reprezentację przed urzędami i sądami wszystkich instancji, mediacje prawne oraz przygotowywanie umów i opinii prawnych. Ponadto, jako jedna z niewielu Kancelarii w Łomży oferuję pomoc prawną w zakresie kanonicznego prawa małżeńskiego.

Kanoniczne prawo małżeńskie:

 • stwierdzenie nieważności małżeństwa w kanonicznym prawie małżeńskim,
 • separacja małżonków w kanonicznym prawie małżeńskim,
 • rozwiązanie małżeństwa niedopełnionego,
 • rozwiązanie małżeństwa na korzyść wiary,

Prawo cywilne:

 • reprezentowanie Klientów indywidualnych przez sądami,
 • sprawy o odszkodowania,
 • przygotowywanie projektów umów,
 • opiniowanie umów,
 • sprawy wieczystoksięgowe,
 • sprawy spadkowe,
 • zasiedzenie, naruszenie posiadania,
 • ochrona dóbr osobistych,
 • doradztwo prawne z zakresu prawa cywilnego,

Prawo pracy:

 • opiniowanie umów o pracę,
 • przygotowywanie odwołań od wypowiedzenia umowy o prace, rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia,
 • reprezentowanie pracowników w sporach sądowych,
 • prowadzenie spraw o zapłatę zaległego wynagrodzenia, o przywrócenie do pracy i o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy,
 • kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa pracy,

Prawo administracyjne:

 • reprezentowanie Klientów indywidualnych przez sądami administracyjnymi oraz innymi organami administracyjnymi,
 • przygotowywanie odwołań od decyzji administracyjnych,
 • przygotowywanie wniosków, pism na potrzeby postępowania administracyjnego,
 • kompleksowe doradztwo w zakresie prawa administracyjnego.