Zakres usługDla przedsiębiorców:

Kancelaria świadczy usługi stałej obsługi prawnej przedsiębiorstw, która pozwala prawnikom najpełniej włączyć się w proces wspierania działań prawnych Klienta, jak i świadczy usługi jednorazowe związane z konkretną sprawą. Zakres świadczonej pomocy obejmuje kompleksowe doradztwo prawne, zastępstwo przed sądami i organami administracji, przygotowywanie i opiniowanie umów, a także windykację należności. Poza obsługą już istniejących przedsiębiorstw oferuję również pomoc w tworzeniu nowych spółek.

Prawo pracy:

 • sporządzanie umów o pracę, regulaminów pracy, wynagradzania, itd.
 • sporządzanie umów o zakazie konkurencji,
 • sprawy dotyczące warunków zatrudnienia,
 • doradztwo prawne oraz przygotowywanie dokumentów dotyczących odpowiedzialności materialnej pracowników,
 • opiniowanie umów,
 • reprezentacja w sporach sądowych,
 • kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa pracy.

Prawo administracyjne:

 • reprezentacja Klientów przez sądami administracyjnymi oraz innymi organami administracyjnymi,
 • przygotowywanie odwołań od decyzji administracyjnych,
 • przygotowywanie wniosków, pism na potrzeby postępowania administracyjnego,
 • kompleksowe doradztwo w zakresie prawa administracyjnego.

Prawo handlowe:

 • rejestracji spółek prawa handlowego,
 • sporządzanie umów spółek,
 • sporządzanie projektów uchwał walnych zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy,
 • obsługa prawna spółek prawa handlowego.

Prawo gospodarcze:

 • Rejestracja spółek,
 • bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców,
 • opracowywanie umów,
 • reprezentacja klientów w postępowaniach gospodarczych,
 • udział w negocjacjach,
 • windykacja należności,
 • doradztwo prawne w sprawach związanych z prawem gospodarczym.

Obsługa wierzytelności:

 • windykacja polubowna,
 • windykacja sądowa,
 • windykacja egzekucyjna,
 • prowadzenie negocjacji mających na celu przygotowanie i zawarcie ugody,
 • zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowych zmierzającym do windykacji należności, w tym w postępowaniu nakazowym, upominawczym, uproszczonym oraz zwykłym,
 • zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym (skierowanie wniosku egzekucyjnego do komornika oraz dalsze prowadzenie postępowania egzekucyjnego)
 • zastępstwo w postępowaniu o wyjawienie majątku
 • doradztwo w sprawach związanych z należnościami.

Dla klientów indywidualnych:

Zapewniam doradztwo prawne, reprezentację przed urzędami i sądami wszystkich instancji, mediacje prawne oraz przygotowywanie umów i opinii prawnych. Ponadto, jako jedna z niewielu Kancelarii w Łomży oferuję pomoc prawną w zakresie kanonicznego prawa małżeńskiego.

Kanoniczne prawo małżeńskie:

 • stwierdzenie nieważności małżeństwa w kanonicznym prawie małżeńskim,
 • separacja małżonków w kanonicznym prawie małżeńskim,
 • rozwiązanie małżeństwa niedopłenionego,
 • rozwiązanie małżeństwa na korzyść wiary,

Prawo cywilne:

 • reprezentacja Klientów indywidualnych przez sądami,
 • sprawy o odszkodowania,
 • przygotowywanie projektów umów,
 • opiniowanie umów,
 • sprawy wieczystoksięgowe,
 • sprawy spadkowe,
 • zasiedzenie, naruszenie posiadania,
 • ochrona dóbr osobistych,
 • doradztwo prawne z zakresu prawa cywilnego,

Prawo pracy:

 • opiniowanie umów o pracę,
 • przygotowywanie odwołań od wypowiedzenia umowy o prace, rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia,
 • reprezentacja pracowników w sporach sądowych,
 • prowadzenie spraw o zapłatę zaległego wynagrodzenia, o przywrócenie do pracy i o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy,
 • kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa pracy,

Prawo administracyjne:

 • reprezentacja Klientów indywidualnych przez sądami administracyjnymi oraz innymi organami administracyjnymi,
 • przygotowywanie odwołań od decyzji administracyjnych,
 • przygotowywanie wniosków, pism na potrzeby postępowania administracyjnego,
 • kompleksowe doradztwo w zakresie prawa administracyjnego.