KancelariaKim jest radca prawny?

slide4

Jest to osoba świadcząca pomoc prawą wobec podmiotów gospodarczych, jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych. Wsparcie polega na udzielaniu porad, przygotowywaniu opinii, sporządzaniu dokumentacji, reprezentowaniu przed sądami oraz urzędami. W wielu aspektach zawód radcy prawnego przypomina zawód adwokata. Obecnie różnica polega na tym, że adwokaci mogą reprezentować klientów w sprawach karnych i karnoskarbowych. Radcowie prawni nie mogą występować w roli obrońcy w postępowaniu karnym bądź karnoskarbowym, w sytuacji, gdy pozostają w stosunku pracy z innymi podmiotami.

Magda Włodkowska – własna praktyka radcowska

W 2006 r. ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie. Po zakończeniu studiów odbyła aplikację radcowską pod patronatem radcy prawnego Roberta Jastrzębskiego, trwającą od 2007 do 2011 roku. Została wpisana na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku, a od 2015 roku prowadzi własną praktykę. Kancelaria mieści się na terenie Łomży i udziela pomocy prawnej klientom indywidualnym oraz przedsiębiorcom. Dogodna lokalizacja zapewnia łatwy dojazd.

Wsparcie prawnika

W Kancelarii Radcy Prawnego Magdy Włodkowskiej udzielana jest pomoc w zakresie prawa pracy, cywilnego,handlowego, administracyjnego, a także w obszarze obsługi wierzytelności i dochodzenia należności. Udzielamy wsparcia w zakresie czynności realizowanych przez radców prawnych z zachowaniem tajemnicy zawodowej oraz poufności.